Aktuelt

Webinar 1. desember 2020

1. desember 2020 arrangerte Akuttnettverket i samarbeid med Helsedirektoratet et webinar med mulighet for opptil 200 deltakere.

Kultur, kropp og bevegelse

I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg skal Akuttnettverket kartlegge supplerende behandlings- og aktivitetstilbud ved...

Krisekonferansen 2020

Fylkesmannen i Innlandet og Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik inviterer til den 9. nasjonale krisekonferansen

Etikk, tvang og skjerming

Etikk, tvang og skjerming i et nederlandsk/(europeisk) perspektiv. Referat fra studiebesøk i Nederland juni 2017.

Suppleringsvalg til Rådet

Lyst til å delta i rådet for Akuttnettverket? Det er behov for ny kandidat i undergruppen Ungdom og undergruppen Akuttavdeling voksne.
Invitasjon om nominasjon...