Aktuelt 2010

Publikasjoner

Informasjon om publikasjoner som er ugitt i regi av eller i samarbeid med Akuttnettverket. Foreløpig er dette primært publikasjoner fra Multisenterstudie av...

Artikkel om bruk av tvang

Siste artikkel som er publisert fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP) er en artikkel om variasjon i bruk av tvang overfor 1214 pasienter som var innlagt...