kari-og-jorunn

Foredrag på "Culture, Health and Wellbeing International Conference"

Spesialrådgiverne Kari E. A. Lorentzen og Jorunn M. Rørvik presenterte Akuttnettverkets prosjekt "Kultur, kropp og bevegelse" på konferansen som ble avholdt 21.-23. juni 2021.

Prosjektet «Kultur, kropp og bevegelse» var blant de 200 innleggene fra over 20 land som ble presentert i løpet av de tre dagene. Prosjektet ble presentert av spesialrådgiverne Kari E. A. Lorentzen og Jorunn M. Rørvik, Psykisk helsevern og rus avdeling FOU, Ahus. Prosjektet kartla tilbud som involverer kunst, musikk, natur, fysisk aktivitet, kropp- og bevegelsesorienterte praksiser ved 21 akuttenheter for barn, unge og voksne i Akuttnettverket. Prosjektet ga innblikk i et mangfold av supplerende behandlings- og aktivitetstilbud, og i hvilken grad selvmordsforebyggende og smitteforbyggende tiltak relatert til Covid-19 kommer i konflikt med tilbudene. Prosjektrapport vil bli publisert på Akuttnettverkets sider snart.