Pilotprosjekt for kvalitetsstandarder i voksenpsykiatri

I regi av Akuttnettverket ble det i 2014 startet to pilotprosjekter for kvalitetsutvikling etter mønster fra QNIC i Storbritannia

Det ene av disse  prosjektene omhandlet utvikling av kvalitetsstandarder og et læringsnettverk for voksenpsykiatriske akuttavdelinger. 
Prosjektet ble ledet av psykiatrisk sykepleier Åmund Fidjeland, Sykehuset Østfold og avsluttet i augst 2019.

Fra prosjektet foreligger det to rapporter, som det ligger lenke til under. I sluttrapporten fremstilles det dessverre som at Akuttnettverkets ledelse og sekretariat tok initiativ til å videreføre prosjektet. Det er feil, det ble ikke gjort noe slikt arbeid, og prosjektet er nå avsluttet. Bortsett fra denne feilen gir imidlertid rapporten et godt bilde av arbeidet i prosjektet.

Rapport - august 2017

Sluttrapport - august 2019