Materiell KvIP besøk 2024

1. Besøkskabal 2024

Besøkskabal 2024

(oppdatert 05.07.2024) 

2. Digitale samtykkeskjemaer for besøksteam 2024

Samtykke til bruk av personopplysninger

Taushetserklæring

(oppdatert 07.02.2024)

3. Om besøk 

Dagsplan for fysiske besøk 2024

(oppdatert 05.07.2024)

4. Materiell til vertsenheten 

(Noen av disse dokumentene må du lagre på egen PC for å få åpnet og fylt ut)

Om besøksdagen

Informasjon til vertsenhet om forberedelse av KvIP besøk 2024

(oppdatert 02.04.2024)

Standardsettet og Opplysinger om enheten 2024

KvIP standardsett 2024 - PDF til print

KvIP standardsett 2024 - Excel til utfylling

Opplysninger om enheten 2024 - Excel til utfylling

(Oppdatert 03.07.2024)

Til pasienter og pårørende

Hand-out om intervju pasienter 2024 - til print

Hand-out om intervju pårørende 2024 - til print

Informasjon og samtykker fokusgruppeintervju/ individuelt digitalt intervju pasienter 2024

Informasjon og samtykke fokusgruppeintervju/ individuelt digitalt intervju pårørende 2024

(Oppdatert 07.02.2024)

Til ansatte

Informasjon og samtykke fokusgruppeintervju ansatte 2024

(oppdatert 09.02.2024)

5. Materiell til besøksteam

(Noen av disse dokumentene må du lagre på egen PC for å få åpnet og fylt ut)

Informasjon til brukerrepresentant 2024

Mal for besøksrapport 2024

Intervjuguide pasienter gruppe eller individuelt digitalt 2024

Intervjuguide pårørende gruppe eller individuelt digitalt 2024

Intervjuguide ansatte gruppe 2024

PP mal for oppsummerende møte på besøksdagen fysisk besøk

Tips og råd til besøksledere

(Oppdatert 13.06.2024).