Suppleringsvalg til Rådet

Lyst til å delta i rådet for Akuttnettverket? Det er behov for ny kandidat i undergruppen Ungdom og undergruppen Akuttavdeling voksne.
Invitasjon om nominasjon er sendt til helseforetakene.

Divisjoner/klinikker for psykisk helsevern i alle helseforetak inviteres til å nominere nye kandidater til medlem av rådet i Akuttnettverket. Det skal velges ett nytt medlem i undergruppen Akuttenhet/team ungdom  og ett nytt medlem i undergruppen Akuttavdeling voksne.

Valget skjer på Akuttnettverkets samling 24. og 25. oktober 2016 på Holmen fjordhotell, Asker. De nominerte må være tilstede på samlingen for å kunne bli valgt. 

Helseforetakets nominering sendes via e-post til sekretær av nettverket, Anne Hexeberg, [email protected] senest mandag 3. oktober 2016.


Invitasjonen til nominering Akuttenhet/team Barn og unge - sendt 8. august. 

Invitasjon til  nominering Akuttavdeling voksne - sendt 12. august. 


Les mer om nettverket og rådet.