AKUTTNETTVERKSSAMLING

Pakkeforløp - hva vil det endre for akuttjenester?

Mandag 8. og tirsdag 9. april 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

HOVEDTEMA: Pakkeforløp - hva vil det endre for akutt tjenester?

Denne nettverkssamlingen vil handle om flere høyaktuelle tema. Den første dagen vil vi ha fokus på implementering av pakkeforløp. Her vil det komme innlegg fra Helsedirektoratet og erfaringer så langt med implementering i foretak. På dag to av samlingen får vi innlegg om selvmord og behandling av selvmordsfare. Vi får presentert resultater fra en fersk undersøkelse om forekomsten av selvmord under og like etter behandling. Det kommer også representant fra tilsynsmyndigheten som forteller mer om deres arbeid.

 

PÅMELDING

 

PROGRAM

Mandag 8. april 2019

09.00 10.00

REGISTRERING

10.00 – 14.00

PLENUM

10.00 – 10.10

Åpning v/Johan Siqveland, leder av Akuttnettverket

10.10 – 10.50

Tvangsmedisinering v/Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

10.50 – 11.20

Pakkeforløp og akutt tjenester v/Jin Marte Øvreide, Helsedirektoratet

11.20 – 11.40

Pause

11.40 – 12.10

Pakkeforløp; fra pdf til praksis. v/ Henriette Rafoss Refseth og Lars Ravn Øhlckers, Helse Stavanger

12.10 – 12.50

Feedback i pakkeforløp, Navn kommer

12.50 – 13.00 

Praktisk informasjon

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 15.30

PARALLELLSESJONER OM PAKKEFORLØP

15.30 – 15.50

Pause

15.50 – 17.10

Plenum

15.50 – 16.20

Virker debriefing? v/Johan Siqveland

16.20 – 17.10

Når tvang fører til tvang – kan vi bryte destruktive sirkler? v/Arnhild Lauveng, Erfaringskompetanse

19.30

Middag

 

Tirsdag 9. april 2019

 

09.00 – 10.40

Plenum

09.00 – 09.45

Kartlegging av selvmord ved behandling i psykisk helsevern v/Fredrik Walby, (NSSF)

09.45 – 10.00

Møter med selvmordstruede pasienter v/Borghild Spiten Mathisen, LPP og Fredrik Walby 

10.00 – 10.40

Helsetilsynets arbeid i saker med selvmord v/Ewa Næss, Helsetilsynet

10.40 – 11.00

Pause

11.00 – 12.30

Parallellsesjoner

12.30 – 13.00

Oppsummering i plenum

13.00 – 14.00

LUNSJ – Vel hjem – og på gjensyn!

 

Nettverkssamling april 2019

Etikk, tvang og skjerming

Etikk, tvang og skjerming i et nederlandsk/(europeisk) perspektiv. Referat fra studiebesøk i Nederland juni 2017.

Aktivitetskalender

Send oss din nyhet

Send oss din nyhet om arbeid innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne

SEND OSS DIN NYHET