Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene Mental helse, Landsforeningen for pårørende i psykiatrien og Voksne for barn er invitert til å delta i Akuttnettverket sammen med andre aktuelle brukerorganisasjonene.

Lenker til hjemmesidene til de ulike brukerorganisasjonene:
Mental Helse Norge
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
Voksne for Barn

Hver av de tre organisasjonene har to medlemmer i nettverkets råd, som deltar i ledelsen av Akuttnettverket.
Oversikt over medlemmer i rådet

Mental Helse ved Asker og Bærum lokallag etablerte i 2011 et skrive-verksted for folk med bipolar diagnose som hadde opplevd psykose. Oppdraget i skrive-verkstedet gikk ut på å få deltakerne til å beskrive opplevelsene de hadde hatt i mani og psykose med foranledning og hva som skjedde etterpå.

Gunn Helen Kristiansen har vært prosjektleder for skrive-verkstedet, hun er selv psykoseerfarer, erfaringsformidler og medforsker i psykisk helsearbeid. Siv Helen Rydheim har vært erfaringskonsulent gjennom hele skriveprosessen og sammen med journalist og ergoterapeut Else Merete Thyness har de tre vært redaktører og veiledere i skrive-verkstedet. Prosjektet ble støttet av Extrastiftelsen og resulterte i boka «Drøm i våken tilstand» som kom ut på Abstrakt forlag i juni 2013. Les mer