1bare-kvip-logo

KvIP barn og unge

KvIP står for Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern. KvIP er et læringsnettverk av barne- og ungdomspsykiatriske akuttenheter i Norge. Vi benytter en prosessorientert kvalitetsforbedringsmetodikk for å fremme best mulig behandling, juridisk, faglig og etisk.

Aktiviteten ledes fra Akuttnettverket ved Akershus Universitetssykehus, Psykisk helsevern og rus divisjon avdeling FoU v/ psykologspesialist Kari Lorentzen.

Arbeidet i nettverket finansieres for det meste av de deltakende enhetene selv, mens nettverksledelsen og noe av kostnadene ved møter i nettverket finansieres av Akuttnettverket.

Kontakt KvIP: [email protected]