1bare-kvip-logo

KvIP barn og unge

KvIP står for Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern. KvIP er et nasjonalt læringsnettverk som består av alle 17 barne- og ungdomspsykiatriske akuttenheter i Norge, brukerorganisasjonene Mental Helse Ungdom og Voksne for Barn. Vi benytter en prosessorientert kvalitetsforbedringsmetodikk for å fremme best mulig behandling,- faglig, juridisk og etisk.

Aktiviteten ledes fra Akuttnettverket ved Akershus Universitetssykehus, Psykisk helsevern og rus divisjon avdeling FoU.

Våre samarbeidspartnere:


Arbeidet i nettverket finansieres for det meste av de deltakende enhetene selv. Ledelsen av nettverket og noe av kostnadene ved møter i KvIP finansieres av Akuttnettverket.

Kontakt: [email protected]