img_3812

Fagartikkel om KvIP i Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Nåværende nettverksleder, psykologspesialist Kari Evelin A. Lorentzen og tidligere nettverksleder overlege dr.med, FRCPsych, Simon R. Wilkinson har nylig publisert en fagartikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

I Akuttnettverkets nettverk for barn og unge, Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP), samarbeider 13 BUP akutte enheter om kvalitetsforbedring. Artikkelen påpeker viktigheten av systematisk kvalitetsforbedringsarbeid og hvorfor det kan være nyttig å samarbeide om det. Den beskriver hvordan KvIP har organisert sine aktiviteter, hvordan KvIP kan fungere som en gylden middelvei i kvalitetsforbedringsarbeid og hvilke erfaringer man har gjort seg med nettverksarbeidet, – også i pandemitid.

Trykk på linken for å lese artikkelen: https://www.idunn.no/tph/2021/04/sammen_blir_vi_bedre_kvalitetsforbedring_i_et_laerende_net