Nettverkssamlinger 2009

Workshop januar 2009

I januar 2009 ble det arrangert en workshop på Gardermoen om skjerming i akuttavdelinger. To foredragsholdere fra London og vel 30 deltakere fra psykiatriske...

Nettverkssamling oktober 2009

Dette var første nettverkssamling i et nytt nasjonalt nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i akuttpsykiatrien for akuttpsykiatriske...