Akuttavdeling for voksne

Akuttavdeling for voksne har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles prosjekter. Disse enhetene har tre representanter i rådet i Akuttnettverket.

Rådsmedlemmer:

  • Merethe Fosse, Avdelingssjef PAM, Haukeland universitetssjukehus HF
  • Kristoffer Bruset Ludvigsen, Psykologspesialist, Follo DPS Allmennpoliklinikk, Akershus universitetssykehus.HF
  • Martin Farstad, Psykologspesialist/Psykologfaglig rådgiver, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud Sykehus, Sykehuset Innlandet HF

 

Trykk her for å se aktuelle prosjekter fra undergruppen

Trykk her for å se resten av nettverkets råd.