Akuttavdeling for voksne

Akuttavdeling for voksne har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles prosjekter. Disse enhetene har tre representanter i rådet i Akuttnettverket.

Rådsmedlemmer:

 

Trykk her for å se aktuelle prosjekter fra undergruppen

Trykk her for å se resten av nettverkets råd.