Informasjon om Akuttnettverkssamlingen i november

Neste samling i Akuttnettverket avholdes tirsdag 23. og onsdag 24. november 2021.
Samlingen finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Temaet for samlingen er "Nye perspektiver og metoder i akuttpsykiatri".

Tema: Nye perspektiver og metoder i akuttpsykiatri

Pandemien tvang oss til å jobbe med pasienter på nye måter med økt bruk av digitale tjenester og andre måter å holde kontakt med pasientene. Tjenesten fikk også en økning i enkelte pasientgrupper, blant annet unge med spiseforstyrrelser. Disse forandringene utfordret oss med bruk av tvang og frivillighet, samt å gi god behandling under nye forutsetninger.

Disse utfordringene gir også mulighet til å tenke med nye perspektiver på behandling og samarbeid med tjenester utenfor akuttkjeden. Personlig recovery og å styrke pasientens evne til å leve et meningsfullt liv er et viktig perspektiv å legge mer vekt på - også i akuttbehandling.

Nye teknologier og ulike perspektiver utfyller hverandre og kan forandre hvordan vi behandler psykiske lidelser i akuttfasen.

På samlingen vil få spennende foredragsholdere fra tjenestene og personer med brukererfaringer. Det vil også bli presentasjoner fra de som har fått prosjektmidler fra Akuttnettverket i 2019 og 2020.

Detaljert program for samlingen kommer til høsten.

Lenke til påmelding sendes ut i begynnelsen av september.

Hold av dagene!