Oversikt over deltakende BUP enheter

I 2019 har KvIP 13 deltakende enheter av totalt 17 BUP akutte enheter i Norge.

Enhetene har kommet inn i nettverket i følgende rekkefølge;

  • 2015: Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset Østfold
  • 2016: Helse Fonna, Sykehuset Innlandet
  • 2017: Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Universitetssykehuset Nord Norge
  • 2018: Vestre Viken 
  • 2019: Nordlandssykehuset, Stavanger Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus

Kontaktopplysninger alle deltakere.

Vi har en samarbeidsavtale for å sikre lojalitet og forpliktelse, som inkluderer en  forenklet og signert databehandleravtale for å sikre personvernet i KvIP aktiviteten.

 

BUP akutte enheter i Norge

BUP akuttenheter i Norge

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF

Seksjonsleder: Karl Jensen, 62 58 18 14

Enhetsleder: Tor-Erland Baadshaug, 62 58 16 95

Innbyggertall opptaksområde (12-18 år): 23229

Reiseavstand – enhet - innbygger (lengste avstand/ km): ca 3,5 timer / 250 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, Ungdomspsykiatrisk seksjon

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 12 (Team akutt: 8, Team utredning og behandling: 4)

Antall akuttsenger per enhet: 8

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Ja. Ambulant team som i allhovedsak følger opp ungdom etter utskrivelse

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

BUP Innlandet (Foto)

 

Akershus Universitetssykehus HF

Avdelingsleder ABUP: Morten Grøvli, 41447587

Seksjonsleder: Inger-Lise Olsen, 924 35 097

Enhetsledere: Hanne Grimstad, Thomas Blikshavn og Nuria Sanchez

Innbyggertall opptaksområde (12-18 år): 42 000

Reiseavstand – enhet - innbygger (lengste avstand/ km): 2,5 t/ 89 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK)

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Samme område (sykehuset), men separat beliggenhet/bygning

Antall sengeposter (akutt / ØH): 2

Antall senger: 14

Antall akuttsenger per enhet: 7

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Ja. Mobilt behandlingsteam (MOT)

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja

  

 

Oslo Universitetssukehus

Avdelingsleder BUPA: Kst. avdelingsleder er Morten Ørbæk

Seksjonsleder: 

Enhetsleder: Ingrid Lange

Innbyggertall opptaksområde (12-18 år): 26 629

Reiseavstand – enhet - innbygger (lengste avstand): 30 min

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: Akutt døgnbehandlingsenhet

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 5

Antall akuttsenger per enhet: 5

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning:

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: 

 OUS  

 

Sykehuset i Østfold

Avdelingsleder ABUP: Ragnhild Tranøy

Seksjonsleder: Thomas Wilberg

Innbyggertall opptaksområde (12-18 år): 

Reiseavstand – enhet - innbygger (lengste avstand/ km): 

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: 

Antall sengeposter (akutt / ØH): 5 akutt, 5 elektive, 2 skjermingsrum

Antall senger: 12

Antall akuttsenger per enhet: 5

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning:

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: 

 

Vestre Viken

Avdelingsleder ABUP: n/a

Seksjonsleder: Anette Hoem

Enhetsleder: Eva Gulliksrud

Innbyggertall opptaksområde (12-18 år): ca. 110.000

Reiseavstand – enhet - innbygger (lengste avstand): ca 3,5 timer

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: Enhet for Akutt

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: 

Antall sengeposter (akutt / ØH): 

Antall senger: 4

Antall akuttsenger per enhet: 4

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning:

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: 

 

Sykehuset i Vestfold

Avdelingsleder ABUP: Eileen Christine Lund

Seksjonsleder: Marianne Jønsberg

Enhetsledere: 

Innbyggertall opptaksområde (12-18 år): 18 038

Reiseavstand – enhet - innbygger (lengste avstand): maks 80 minutter

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: BUPA Døgn Ungdom

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: 

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet: 6

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Ja

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: 

 

Helse Vest RHF

Helse Bergen

Klinikk direktør psykiks helse barn og unge: Liv Kleve

Enhetsleder: Nina Auro, 55975753 / 97581049

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): ca. 99 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): ca. 100 km.

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, akuttpost, PBU

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger:  Ja

Antall sengeposter (akutt / ØH):  1

Antall senger:  8

Antall akuttsenger per enhet:  8

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning : Arbeid med etablering av intensivt ambulant team 2017.

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

BUS Bergen (Foto)

 

Helse Fonna

Seksjonsleder: Georg Reinhardt, 52732800

Enhetsleder: Inger Synnøve Valen

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): 42.629, 18 kommuner

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): ca. 3,5 timer, ca. 175 km (inkl.ferge for noen)

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: Ungdomspsykiatrisk post (UPP)

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 2

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet: 1 ( 5 elektive)

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei.

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Felles mottak for alle BUP-ØH pasienter ved UPP

BUP Haugesund (Foto)

 

Stavanger Universitetssykehus

Seksjonsleder: Sengepost ungdom, seksjonsleder Asbjørn Lindland

Sengepost barn, seksjonsleder Signe Sandvold

Avdelingssjef: Lars Conrad Moe    

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): Ca 87 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): Ca 76 km. Lengtse reisetid ca 2,5 t.

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Psykiatrisk Ungdomsavdeling Døgn (PBUD) Akutt ungdomspsykiatrisk avdeling N1 og M1

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 2, heter N1 og M1

Antall akuttsenger per enhet: Til sammen 12 senger (tar også imot elektive når kapasitet)

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning : Ja.

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja.

BUPA Stavanger

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

Seksjonsleder: Beate Olsbø Nilsen, 93036938

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): ca 60 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 4-5 timer (mange km og evt flere ferger), avhengig av døgntid/dag

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: PHBU Døgnseksjon

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH):  1

Antall senger: 8 + 2 (øhjelp+intermediærplasser)

Antall akuttsenger per enhet: 8

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: ja, knyttet til alle 4 poliklinikker i fylke

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja.

 

St. Olavs Hospital

Seksjonsleder: Seksjonsleder Sonja Grønås, Tlf: 9155 2819. 

 Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  67662

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 3 t/ 120 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  BUP Lian Akuttenheten

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH):  1 akutt 7-døgnspost. Ressursutnyttelse på tvers av enhetene.  Kan i perioder ta imot sub akutte innleggelser, og der hvor pasienten har behov for 24/7 døgninnleggelse over tid blir de værende på Akuttenheten. 

Antall senger: 6 (2 er på skjermet enhet)

Antall akuttsenger per enhet: 6

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  Ja - et AAT tilbud på dagtid - temat er geografisk lagt sammen med BUP Lian Akuttpost og organisert under BUP Poliklinikk Lian

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Akuttmottak i sengeenheten

 

Helse Nord RHF

Nordlandssykehuset HF

Seksjonsleder: Frode Hansen, telefon 75 50 18 53

Enhetsleder: Trond Andreassen, 90215070  

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  18098

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 8,5 t/ 522 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Akuttenhet for Ungdom, Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 6 (inkl. en skjermet enhet)

Antall akuttsenger per enhet: 6

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Nordlandssykehuset har Ø-hjelp for Helgelandssykehuset.

BUP Nordlandssykehuset

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Seksjonsleder: Venke Kopland,

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): Troms, Lofoten, Finnmark og Svalbard.

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 80 – 90 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomspsykiatrisk seksjon

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 9

Antall akuttsenger per enhet: 4

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: ja

Universistetssykehuset i Nord-Norge har Ø-hjelp for Finnmarkssykehuset.