Utprøving av måleverktøy

I 2014 ble det gjennomført en utprøving av et måleverktøy for måling av praksis i ambulante akutteam i Norge i regi av Akuttnettverket.

Vinteren/våren 2014 ble det gjennomført en utprøving i Norge av et måleverktøy for måling av praksis i ambulante akutteam. Måleverktøyet er utviklet av The CORE Study i England og kalles The CORE Crisis Resolution Team Fidelity Scale. Det er utviklet i 2012-2013 basert på en grundig gjennomgang av all forskning om ambulante akutteam (crisis resolution teams), en omfattende spørreskjemaundersøkelse til teamledere i England og Norge, og et stort antall kvalitative intervjuer i England og Norge av brukere, pårørende, akutteam og samarbeidspartnere til akutteam. 

Måleverktøyet består av 39 fem-trinns skalaer som skåres av et evalueringsteam (to fagpersoner og en med erfaringskompetanse) etter et besøk hos akutteamet. Evalueringsteamet intervjuer  teamleder, akutteamet, brukere, pårørende og ledere av samarbeidende tjenester. De mottar også informasjon om teamet og teamets pasienter, går gjennom teamets skriftlige instrukser og 10 tilfeldige uvalgte pasientjournaler. 

Det ble i januar 2014 sendt ut invitasjon til akutteam om å være med på utprøvingen, og utlysning av engasjement i evalueringsteam. Ni personer ble engasjert og frikjøpt i noen uker for å delta i tre evalueringsteam. Evalueringsteament gikk vinteren 2014 gjennom en opplæring i bruk av måleverktøyet. Opplæringen og gjennomføring av utprøvingen ble ledet av Nina Hasselberg (psykologspesialist med doktorgrad på ambulante akutteam) og prosjektleder Torleif Ruud. Den ble gjennomført av FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus i regi av Akuttnettverket, og med delfinansiering fra Helsedirektoratet. Det var planlagt å prøve ut måleverktøyet på 18 akutteam, og 24 akutteam ønsket å delta. Det ble gjennomført besøk og vurdering av 18 akutteam i mars/april og av de resterende 6 i juni. Akutteamene fikk en tilbakemelding i form av skåringer på de 39 skalaene med begrunnelse.

Høsten 2014 ble rapporten fra utprøvingen gjort tilgjengelig. Sammen med resultater fra en tilsvarende utprøving med 75 crisis resolution teams i England vil resultatene fra Norge blir brukt til å revidere måleverktøyet og gjøre klar en versjon 2.


Prosjektbeskrivelse 
Orientering om utprøvingen