1liv-jerven

Akuttpsykiatri på hjemmebane - pasientens

Håndbok for ambulante akutteam - skrevet av Liv Jerven

Liv Jerven er født i 1949. Hun er enhetsleder for ambulant akuttenhet, DPS Elverum-Hamar. Hun startet opp ambulant akuttenhet  i 2010 sammen med 5 entusiastiske kolleger. Enheten er nå utvidet både med flere medarbeidere og større opptaksområde. 

Liv Jerven har lang yrkeserfaring, både som kliniker og som leder innen barne- og ungdomspsykiatri, rusomsorg for voksne, kollektivbehandling for unge rusmisbrukere og voksenpsykiatri - både poliklinikk og døgnposter. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, pedagogikk, administrasjon og ledelse, samt godkjent klinisk veileder i sykepleie. 

Håndboken er ment som en veileder i praktisk kompetanse for arbeid i ambulante akutteam.

Lenke til håndboken