logo-tvangsforsk_2x

Tvangsforsk har revidert sin forskningsplan for perioden 2020-2025

Formålet med planen er å gi en oversikt over områdene som Tvangsforskningsnettverket mener det fortsatt er behov for å forske mer på.

Nasjonalt nettverk for forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet har utarbeidet en forskningsplan for perioden 2020-2025. Den foreliggende forskningsplanen kommer med 12 forslag til satsningsområder i den kommende perioden. 

Forskningsplanen viser at det har vært en vesentlig økning i i forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang i det psykiske helsevernet de siste 10 til 15 årene. Likevel var det en nedgang i antall publikasjoner om bruken av tvang i årene mellom 2014-2018, som enten kan skyldes naturlige svingninger knyttet til forskningsprosesser eller at det generelt var et mindre fokus på tvangsbruk i psykisk helsevern i den perioden. Forskningsplanen understreker at det fortsatt behov for flere og bedre studier om bruk av tvang i behandling og omsorg for personer med psykiske lidelser i Norge. 

Tvangsforsk tilbyr økonomisk støtte til å videreutvikle gode forskningsideer, se.

For å lese hele forskningsplanen for perioden 2020-2025, trykk her.