Måling av skjerming

Akuttnettverket gjennomførte i 2012-2019 prosjektet «Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern», og ferdig måleskjema med veiledning er tilgjengelig i rapporten fra prosjektet som kan lastes ned her.

Prosjektet var et landsomfattende samarbeid om å utvikle kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming basert på operasjonalisering av skjermingstiltak i konkrete, detaljerte beskrivelser av skjerminger. Slike systematiske beskrivelser av skjerminger ble samlet inn fra døgnposter og analysert i første fase av prosjektet. I andre fase deltok døgnpostene i en Delphi-prosess med to runder med vurdering av operasjonaliserte kriterier for kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming. I tredje fase ble det basert på dette utarbeidet og testet ut et måleskjema for skjermingsgrunner og skjermingstiltak.

Ferdig måleskjema med veiledning ble presentert av Torleif Ruud, Torfinn Hynnekleiv og Espen Haugom på Akuttnettverkets samling i april 2019. Måleskjemaet med veiledning er tilgjengelig i rapporten om utviklingen og testingen av måleskjemaet. Det oppmuntres til bruk av skjemaet både i klinisk arbeid, evaluering og forskning.