1selvmord---tre

Selvmord og selvskading

Selvmord er en aktiv, villet handling som fører til døden. Selvskading er derimot en skade en person har påført seg med vilje, men uten intensjon om å dø. Det kan være kutting, brenning, overdosering, forgiftning og annet. I spesialisthelsetjenesten er gode selvmordsrisikovurderinger viktig for å forebygge selvmord. I tillegg er behandling i form av ulike former for psykososiale eller medikamentelle intervensjoner gode forebyggende tiltak.