Akutteam for voksne

Akuttenhet/team for voksne har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger, der en drøfter praksis og erfaringer og samarbeider om felles prosjekter. Disse enhetene har tre representanter i rådet i Akuttnettverket.

Rådsmedlemmer: 

  • Øyvind Watne, Overlege, Tiller DPS, Ambulant akutteam, St. Olav Hospital HF
  • May Kristin Sæther, Seksjonsleder, Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde HF
  • Hege Gulliksrud, Psykiatrisk sykepleier, seksjonsleder Ambulant Akutteam, Søndre Vestfold DPS, Sykehuset Vestfold HF


Akuttnettverket fikk høsten 2010 i oppdrag å utarbeide en rapport om ambulante akutteam. Denne rapporten ble omarbeidet av Helsedirektoratet og utgitt i 2014 som tillegg til Veileder IS- 1388 ”Distriktpsykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen”.

Last den ned fra Helsedirektoratets nettsider.