Nettverkets råd

Rådet består av tre representanter fra hver av undergruppene a) Akuttavdelinger for voksne, b) Akutteam for voksne og c) Akuttenhet/team for ungdom. I tillegg to representanter hver fra Mental Helse Norge, Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) og Voksne for Barn.

Leder

  • Johan Siqveland, forsker FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus HF

Akuttavdelinger for voksne:

Akutteam for voksne:

  • Øyvind Watne, overlege, Tiller DPS, Ambulant akutteam, St. Olav Hospital HF
  • May Kristin Sæther, seksjonsleder, Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde HF
  • Hege Gulliksrud, psykiatrisk sykepleier, seksjonsleder Ambulant Akutteam, Søndre Vestfold DPS, Sykehuset Vestfold HF

Akuttenhet/team for ungdom:

Mental Helse Norge:

LPP:

Voksne for barn: