Nettverkets råd

Rådet består av tre representanter fra hver av undergruppene a) Akuttavdelinger for voksne, b) Akutteam for voksne og c) Akuttenhet/team for ungdom. I tillegg to representanter hver fra Mental Helse Norge, Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) og Voksne for Barn.

Leder

Johan Siqveland, Forsker FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus HF

Sekreteriat

Bodil Skiaker, Forskningskoordinator FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus HF

Akuttavdelinger for voksne:

Martin Farstad, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud sykehus, Sykehuset Innlandet HF

Kristoffer Bruset Ludvigsen, Psykologspesialist, Follo DPS Allmennpoliklinikk, Akershus universitetssykehus HF

Merethe Fosse, Avdelingssjef PAM, Haukeland universitetssjukehus HF

Akutteam for voksne:

Mowaz Asid, Ass. Enhetsleder/Psykologspesialist ambulant akuttenhet, Sykehuset Innlandet HF

Susanne Karlsen, Enhetsleder/Behandler Ambulant akutt team, Senter for psykisk helse og rus Midt-Troms, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stephan Neuhaus, Psykologspesialist, Vestre Viken HF

Akuttenhet/team for ungdom:

Magnus Sjøstrand, Psykologspesialist Ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold HF

Helga Martine Ottesen, Enhetsleder BUP, Enhet for akutt, Sykehuset Innlandet HF

Marthe Lund Austvik, Ass. Enhetsleder, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset HF

Mental Helse Ungdom Norge:

Martine Antonsen   

Mental Helse Norge:

Nooshin Zaery

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP):

Borghild Spiten Mathisen

Astrid Gytri

Voksne for Barn:

Maria del Carmen Myhre - Gomez Hegge

Alexander Skadberg

Oppdatert 11.12.2023