Presentasjoner fra samlingen april 2016

Her finner du presentasjoner og postere fra samlingen 18. og 19. april 2016.  Trykk på linkene for å åpne presentasjonene. 

Plenum 

 • Åpning ved Torfinn Hynnekleiv, leder i Akuttnettverket

 • Hilsen fra leder av styringsgruppen, Anne Aasen, Helse Sør-Øst

 • Familiefokusert praksis i psykiske helsetjenester. Presentasjon av forskning og helsepolitiske føringer v/ forsker og psyk. sykepleier Bente Weimand, Ahus

 • Fra svikt til omsorg  v/ Cathrine Langfjell Torsvik – i dialog med Gro Kristiansen, Voksne for Barn.

 • 1000 pasienter og 25 akutteam: Hvem er de, hva ble gjort og hvordan gikk det? Presentasjon av resultater fra multisenterstudien om Utfall av behandling ved akutteam v/ Torleif Ruud, Katrine Holgersen, Stephan Neuhaus, Nina Hasselberg , Gunn-Marit Uverud, Carina Jørgensen og Turid Foss. Presentasjon blir ikke lagt ut. Endelig rapport blir klar i slutten av mai.

   

Parallellsesjon for akuttavdelinger for voksne

 

Parallellsesjon for akutteam for voksne

 • Personlige inntrykk etter besøk av ulike ambulante akutteam over hele landet. Hva fungerer bra, hva kan vi gjøre bedre? Tor Erik Vassvik, Tiller DPS, St. Olavs Hospital HF.

 • Hva er optimal fungering av et ambulant akutteam sett fra kommunens synspunkt? Fastlege Torunn Hilstad, Trondheim.

 • Ambulante akutteam nå og i framtida - inntrykk etter presentasjonene på Akuttnettverket. Anne Kristine Bergem, leder i Norsk psykiatrisk forening. Ingen presentasjon.

 

Parallellsesjon for akuttenhet/team for ungdom

 • Håndtering av kronisk suicidal pasient- erfaringer og utfordringer belyst ved case.  Ylva Scjetne og Sonja Grønås, BUP Lian, St. Olavs Hospital HF. Presentasjon blir ikke lagt ut.

 • Status i pågående prosjekter. Ingen presentasjon.

 

Postere:

 • Avtale om planlagte innleggelser, ved Oslo universitetssykehus , Akutt døgnbehandlingsenhet Barn og ungdom. Kontaktperson: Tarje Tinderholdt

 • Psykiatrisk ambulanse: Transport av psykisk ustabile, Sykehuset Innlandet ved AAE Gjøvik og AAE Hamar. Kontaktperson: Knut Anders Brevig, DPS Gjøvik

 • Nettverksarbeid – gjøres det? Registrering av nettverksarbeid som en aktuell kvalitetsindikator i psykisk helsearbeid. Kvalitetsforbedrende prosjekt i Akuttseksjonen, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Kontaktpersoner: Ingvild Hegstad Dahl og Heidi Susann Emaus

 • Oppdatert måling forebygging av suicid - pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Avd. Akuttpsykiatri Akershus universitetssykehus. Kontaktperson: Marianne S. Kvamsdahl

 • VAP – Veileder i akuttpsykiatri nå som app. Samarbeidsprosjekt Sykehuset Østfold og akuttpsyk. avd. Ahus.  Kontaktperson: Marianne S. Kvamsdahl, Ahus


Se hele programmet