Presentasjoner fra samlingen april 2013

Nedenfor finner du presentasjoner vi har fått lov til å dele. Du åpner en pdf av presentasjonen ved å klikke på de ulike linkene nedenfor.


Mandag 29. april
Plenum:
Åpning ved leder i Akuttnettverket
Torleif Ruud. 

Hvorfor må det bli så akutt? Samhandling om alvorlig psykisk syke – en bykommunes erfaringer. 
Audun Pedersen, Bergen kommune. 

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten. 
Kommunepsykolog Brita Strømme, Psykisk helsetjeneste for barn og unge, Lørenskog. 

Fagutviklingsverktøy: Hvordan bruke kartleggingsverktøyet EuroADAD (Adolescent Assessment Dialogue)?
Heid Nøkleby, Tyrili FoU & Høgskolen i Lillehammer.
Link til ADAD intervju

Parallellsesjoner:
Prosjekt: Kunnskapsbasert og operasjonalisert måling av skjerming. 
Torleif Ruud, Maren Rognaldsen og Torfinn Hynnekleiv.

Relasjons- og nettverksorientert perspektiv i akuttpsykiatrisk arbeid.  
Trygve Nissen og Nina Camilla Wergeland, UNN HF.

EuroADAD del II: Faglig diskusjon. 
Heid Nøkleby.
Samhandling med barnevern, BUF-etat og psykisk helsevern for barn og unge: Erfaringer fra ulike akuttenheter og team. Link til ADAD intervju


Tirsdag 30. april
Plenum:
Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri?  Søk i relevante databaser
v/Monica Stolt Pedersen, Avd. for kunnskapsstøtte, Sykehuset Innlandet. 

Hvordan lykkes med prosjektarbeid i akuttpsykiatrien? 
Sissel Korshavn, Ahus/BI

Parallellsessjoner:
Om søk og bruk av databaser. Kunnskapsutvikling om ambulante team.
Arnheid Kvamme, masterstudent / Kronstad DPS.

Prosjekt: Ambulante akutteam i Norge 2012: praksis og erfaringer.
Torleif Ruud og Trude Klevan, Ahus FoU og Bengt Karlsson, HiBU. 

Drøfting av et konkret prosjekt om måling av opplevd tvang. 
John Gustavsen, Vestre Viken HF / Ahus FOU.