Publikasjoner

Informasjon om publikasjoner som er ugitt i regi av eller i samarbeid med Akuttnettverket. Foreløpig er dette primært publikasjoner fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP), som ble gjennomført av et tidligere Evalueringsnettverk for akuttpsykiatri under ledelse av SINTEF Helse og på oppdrag fra Helsedirektoratet. Publiseringen fra MAP blir videreført av Akuttnettverket under fortsatt koordinering av publiseringskomiteen for MAP.

Velg Ressurser for å finne en oversikt over bøker, artikler og andre publikasjoner fra alle kilder.

Husum TL, Bjorngaard JH, Finset A, Ruud T (2010). A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: patient, staff and ward characteristics. BMC Health Services Research. 10:89doi:10.1186/1472-6963-10-89. Published 6 April 2010.  Klikk her for å gå til artikkelen.

Mellesdal L, Mehlum L, Wentzel-Larsen T, Kroken R, Jørgensen HA (2010). Sucide risk and acute psychiatric readmissions: a prospective cohort study. Psychiatr Serv. 2010 Jan;61(1):25-31.

Bergerud T, Møller P, Larsen F, Veenstra M, Ruud T (2009). Krisepost ved distriktspsykiatrisk senter reduserer ikke akuttinnleggelser i sykehus. Tidsskr Nor Legeforen 129(19):1973-6.

Kolbjørnsrud O-B, Larsen F, Elbert G, Ruud T (2009). Kan psykiatrisk akutteam redusere bruk av akuttplasser ved sykehus? Tidsskr Nor Legeforen 129(19):1991-4.

Kroken R, Johnsen E, Ruud T, Wentzel-Larsen T, Jørgensen HA (2009). Antipsychotic treatment of schizophrenia in Norwegian emergency wards. BMC Psychiatry 2009 9:24.

Husum TL, Finset A, Ruud T (2008). The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS): Reliability, validity and feasability. International Journal of Law and Psychiatry 31: 417-422.

Ruud T, Gråwe RW, Hatling T (2006). Akuttpsykiatrisk behandling i Norge - resultater fra en multisenterstudie. SINTEF-rapport A310. SINTEF Helse, Trondheim/Oslo. ISBN 978-82-14-04022-7.

Gråwe R, Ruud T, Bjørngaard JH (2005). Alternative akuttilbud i psykisk helsevern for voksne. Tidsskrift for den norske legeforening 125 (23): 3265-8.