Artikkel om bruk av tvang

Siste artikkel som er publisert fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP) er en artikkel om variasjon i bruk av tvang overfor 1214 pasienter som var innlagt til tvungent psykisk helsevern i psykiatriske akuttposter. Det var registrert om det var brukt skjerming (35%), tvangsmidler (10%) og vedtak om tvungent bruk av depotmedikasjon (9%). Det var en del variasjon mellom akuttpostene i bruk av tvang, og artikkelen analyserer og drøfter faktorer som eventuelt kan forklare noe av denne variasjonen.
Du finner referansen til artikkelen nedenfor, og du kan bruke lenken under referansen til å finne artikkelen på internett og lese den, laste den ned eller skrive den ut.

Husum TL, Bjorngaard JH, Finset A, Ruud T (2010). A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: patient, staff and ward characteristics. BMC Health Services Research. 10:89doi:10.1186/1472-6963-10-89. Published 6 April 2010.

Klikk her for å gå til artikkelen.