Nettverksamling april 2019

Vi ønsker velkommen til samling i Akuttnettverket 8. – 9. april 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Pakkeforløp - hva vil det endre for akuttjenester?

 

PROGRAM

Mandag 8. april 2019

09.00 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.10 Åpning v/Johan Siqveland, leder av Akuttnettverket

10.10 – 10.50 Tvangsmedisinering. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

10.50 – 11.20 Pakkeforløp og akutt tjenester. Jin Marte Øvreide, Helsedirektoratet

11.20 – 11.40 Pause

11.40 – 12.10 Pakkeforløp; fra pdf til praksis. Henriette Rafoss Refseth og Lars Ravn Øhlckers, Helse Stavanger

12.10 – 12.40 Presentasjon av skåringsskjema for skjerming, Torleif Ruud, Torfinn Hynnekleiv og Espen Haugom Ahus / Sykehuset Innlandet/ ROP

12.40 – 13.00 Praktisk informasjon

13.00 – 14.00 Lunsj

 

14.00 – 15.30  Parallellsesjoner

Akuttavdeling voksne: Diskusjon pakkeforløp

Akutteam: Eitt år med utvida åpningstid – erfaringer og refleksjoner AAT ved St. Olavs hospital Diskusjon pakkeforløp

Akuttenhet/ team Barn og unge: Diskusjon pakkeforløp

15.30 – 15.50  Pause

 

15.50 – 16.30  Hvordan bruke feedbackverktøy på en måte som kommer pasienten til gode v/Heidi Brattland, St. Olav hospital

16.30 – 17.15  Når tvang fører til tvang – kan vi bryte destruktive sirkler? v/Arnhild Lauveng, Erfaringskompetanse

19.30   Middag

 

 

Tirsdag 9. april 2019

09.00 – 09.45  Kartlegging av selvmord ved behandling i psykisk helsevern v/Fredrik Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF)

09.45 – 10.00  Møter med selvmordstruede pasienter v/Borghild Spiten Mathisen, LPP og Fredrik Walby NSSF

10.00 – 10.40  Helsetilsynets arbeid i saker med selvmord v/Ewa Næss, Helsetilsynet

10.40 – 11.00  Pause

 

11.00 – 12.30  Parallellsesjoner

Akuttenhet/ team Barn og unge: Hva kan vi lære av KViP Kari Lorentzen Ahus,

Tittel kommer. Venke Kopland, UNN

Avdeling: Hvordan kan vi bruke skjermingsarbeidet videre. Espen Haugom ROP/ Sykehuset Innlandet

Akutteam: Akuttpsykiatri på hjemmebane – pasientens. Håndbok for ambulante akutteam. Liv Jerven, Sykehuset Innlandet

 

12.30 – 13.00  Oppsummering i plenum

13.00 – 14.00  LUNSJ – Vel hjem – og på gjensyn!

Noen praktiske opplysninger:

Vi starter kl. 10.00 mandag 8. april og avslutter etter lunsj kl. 13.00 tirsdag 9. april.

Priser:

Helpensjon fra 8. – 9. april kr. 2 550,- i enkeltrom (inkluderer dagpakke mandag og tirsdag, middag mandag kveld og overnatting).

Dagpakke kr. 665,- pr. dag

Middag for ikke boende kr. 515,-

Overnatting fra søndag 7. – 8. april kr. 995,- i enkeltrom

Vi har reservert 170 rom fram til 15. mars. Etter dette kan vi ikke garantere ledige rom på hotellet.

Clarion sender ikke faktura for opphold under kr. 5.000. 

Det er derfor viktig at det oppgis korrekt fakturaadresse i påmeldingsskjemaet, så hotellet kan lage samlefaktura.

Beløp under kr. 5.000,- må betales av den enkelte ved utsjekk.

 

Velkommen til nettverkssamling!

Nettverksamling oktober 2019

Vi ønsker velkommen til samling i Akuttnettverket 21. og 22. oktober 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Å stå trygt i det akutte

Mandag 21. oktober 2019

09.00 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.20 Åpning v/Johan Siqveland, leder av Akuttnettverket. Presentasjon av råd og kandidater til valg.

10.20 – 11.00 Presentasjon av «Tvangsbegrensningsloven». Ved utvalgsmedlem Tormod Stangeland, psykologspesialist, Ahus.

11.00 – 11.20 Diskusjon rundt Tvangsbegrensningsloven

11.20 – 11.40 Pause

11.40 – 12.20 Stå trygt i det akutte. Ved psykologspesialist Tone Bovim, RVTS Øst.

12.20 – 13.00 MAP - møte med aggresjonsproblematikk. Nasjonalt opplæringsprogram i forebygging og håndtering av aggresjons og voldsproblematikk. Ved Bente Sundbye og Gunnar Eidhammer, Regional sikkerhetsenhet, Oslo Universitetssykehus.

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 14.30 10 års kavalkade. Ved tidligere leder av Akuttnettverket, Torleif Ruud.

14.30 - 15.00 Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i en hverdag med aggresjon og trusler. Ved miljøterapeut Terje Lund-Sandal, voksenpsykiatrisk avdeling, Sykehuset i Vestfold.

15.00 – 15.20 Presentasjon av kvalitetsstandarder i akuttbehandling for voksne. Ved leder av KNA-nettverket Åmund Fidjeland, Sykehuset i Østfold

15.20 – 15.50 Pause

 

15.50 – 17.15 Parallellsesjoner

Akutteam – plenumsal del 1:

  • Tema kommer senere
  • Presentasjon av kandidater til valg

Akuttavdeling voksne – plenumsal del 2:

  • Tema kommer senere
  • Presentasjon av kandidater til valg

Akuttenhet/team Barn og unge – eget møterom:

  • Akutteam deler sine erfaringer fra samarbeid med døgnavdelinger. Ved overlege Geir Helge Roaas fra FRONT, OUS, og seksjonsleder Renu Aneja fra Helse Bergen.
  • Presentasjon av kandidater til valg

 

19.30 Middag

 

Tirsdag 22. oktober 2019

09.00 – 10.40 Plenum

09.00 – 09.15 Valg

09.15 – 10.00 Vold og trusler – en arbeidsmiljøutfordring som kan og skal forebygges.  Ved Edle Utaaker, Sjefingeniør i Arbeidstilsynet.

09.45 – 10.40 Erfaringer som pårørende. Ved Erik Tresse, tidligere erfaringskonsulent med pårørendeerfaring og gestaltterapeut

10.40 – 11.10 Pause

11.10 – 12.30 Parallellsesjoner

Akutteam – plenumsal del 1: Tema kommer

Akuttavdeling voksne – plenumsal del 2:

  • Videre arbeid med kvalitetsstandarder v/Åmund Fidjeland
  • Hva gjør vi for å forebygge vold og trusler? Ved Edle Utaaker, Sjefingeniør i Arbeidstilsynet.

Akuttenhet/team Barn og unge – eget møterom: Tema kommer

 

12.30 – 13.00 Oppsummering i plenum

13.00 – 14.00 LUNSJ – Vel hjem – og på gjensyn!

 

Neste samling: 20. – 21. april 2020 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen