Presentasjoner fra samling oktober 2014

Nedenfor finner du presentasjoner fra samlingen 20. og 21. oktober 2014. Trykk på linkene for å åpne presentasjonene. T.O: Det er ikke presentasjoner fra alle innledere.

 

Bakgrunn og plenum

  • Akuttnettverket – status oktober 2014 ved Torleif Ruud, leder i Akuttnettverket

  • Forberedelsesnotat: Som forberedelse til samlingen har Torleif Ruud, leder av Akuttnettverket, skrevet et notat om kvalitetssystemer og skisse til pilotprosjekter for kvalitetsstandarder innen akuttjenester i psykisk helsevern.

 

Parallellsesjon for akuttpsykiatriske avdelinger for voksne

 

Parallellsesjon for ambulante akutteam

 

Parallellsesjon for akuttenheter og ambulante team for ungdom

Se programmet for øvrig informasjon