Nettverkssamling oktober 2014

Tema: Akuttpsykiatri – det første møtet og kvalitet påFoto: FreeDigitalPhotos.net behandlingen

På nettverkssamlingen vil vi fortsette arbeidet med kvalitetsstandarder for akuttbehandling ved å forberede pilotprosjekter og sette fokus på det første møtet i akuttbehandling ut fra hvor viktig brukere opplever det. Vi vil også drøfte lokale erfaringer og arbeidsmåter, og følge opp felles prosjekter.

Samlingen holdes på Holmen Fjordhotell, Asker, mandag 20. og tirsdag 21. oktober 2014.

Endelig program


Som forberedelse til samlingen har Torleif Ruud, leder av Akuttnettverket, skrevet et notat om kvalitetssystemer og skisse til pilotprosjekter for kvalitetsstandarder innen akuttjenester i psykisk helsevern.

Notat - som forberedelse
 

Kontaktinformasjon:
Ønsker du mer informasjon eller har noen spørsmål, kan du kontakte Anne Hexeberg: [email protected] eller telefon 67 96 65 24.


Velkommen!