Workshop januar 2009

I januar 2009 ble det arrangert en workshop på Gardermoen om skjerming i akuttavdelinger. To foredragsholdere fra London og vel 30 deltakere fra psykiatriske akuttavdelinger i Norge diskuterte skjermingspraksis.

Du kan klikke her for å lese og eventuelt laste ned et referat fra workshopen.