samling-hosten-2021

Høstens samling i Akuttnettverket

24. og 25. oktober 2022
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Tema: Akutte tenester i psykisk helsevern – kvalitet og forbedring

Akuttpsykiatrien har de siste åra fått stadig større utfordringar – fleire pasientar blir innlagt, kortare liggetid og meir bruk av tvang. Dette påverkar både pasientane, tilsette og dei ansvarlege for tenestene.  Akuttnettverket vil på denne konferansen sette søkelys på dagens situasjon og kvalitetsforbedringsarbeid som blir gjennomført i tenestene. 

Program (sist opdatert 10.10.22)

Noen praktiske opplysninger:

Vi starter kl. 10.00 mandag 24. oktober og avslutter etter lunsj kl. 14.00 tirsdag 25. oktober.

  • Helpensjon 24. og 25. oktober: Kr. 3 230. Dekker overnatting i enkeltrom, lunsj begge dager inkl. 1 flaske mineralvann samt middag mandag kveld.
  • Dagpakke: kr. 750 pr. dag. Dekker pausemat og lunsj inkl. 1 flaske mineralvann.
  • Middag mandag kveld: Kr. 740. Bestilles eventuelt i tillegg til dagpakke mandag for de som deltar med dagpakker.
  • Ekstra overnatting i enkeltrom fra søndag til mandag: Kr. 990.

Det er ingen deltakeravgift utover hotellkostnader.

Påmeldingsfrist fredag 30. september, kl. 12.00

Lenke til påmelding: Akuttnettverkets samling 24. og 25. oktober 2022 - Kompetansebroen Kompetansebroen

NB: Når påmeldingen er sendt, vil du få en automatisk bekreftelse. Hvis du ikke mottar bekreftelsen omgående kan dette skyldes at det er oppgitt feil e-postadressen eller at påmeldingen ikke har blitt sendt. Ta kontakt med [email protected] dersom du ikke har mottatt bekreftelse.

Godkjenninger:

Norsk Psykologforening godkjenner nettverkssamlingen som vedlikeholdsaktivitet for psykologer med 11 timer.

Norsk Sykepleierforbund godkjenner nettverkssamlingen som meritterende med totalt 11 timer.