bilde-statusrapport

Statusrapport Akuttpsykiatri 2021

Dette er den første statusrapporten om norsk akuttpsykiatri. Rapporten har til hensikt å kartlegge status og utviklingstrekk for fagfeltet.

Ideen om en statusrapport for akuttpsykiatri oppsto i et møte mellom akuttpsykiatriske avdelinger i Osloregionen. Utformingen av rapporten er inspirert av statusrapporten Sikkerhetspsykiatri i Norge, som er publisert av SIFER fire ganger siden 2005.

Ønsket er at rapporten vil være nyttig for fagfeltet; både for diskusjon av egen virksomhet og som inspirasjon til forbedring og planlegging av nye avdelinger. Rapporten kan være nyttig for helsemyndighetene for planlegging og prioritering for pasienter innen psykiske lidelser/rus-feltet.

Klikk her for å lese rapporten, oppdatert 09.11.2022.