Samling i Akuttnettverket 21. - 22. oktober 2024

Tema: «Mind the gap» - Samarbeid for pasientens beste
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Til høstens nettverkssamling har vi invitert fagfolk fra akuttpsykiatrien, primærhelsetjenesten og andre relevante sektorer for å belyse utfordringer og øke kunnskapen rundt overganger mellom tjenester.

Mer informasjon om program og påmelding kommer i august.