Oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

15. april 2024 ble det publisert oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Retningslinjene erstatter de tidligere retningslinjene fra 2008, og dekker nå tre fagområder:
Psykisk helsevern for voksne
Psykisk helsevern for barn og unge
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Oppdaterte nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling