boken-til-lien-&-lie
Boken beskriver utfordringer og muligheter i ROP-feltet.

Ny bok: Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak

Lars Lien og Tore Willy Lie er redaktører av denne boken om integrert behandling av rus og psykiske lidelser. Boken er også forfattet av en rekke andre fagpersoner med lang erfaring fra det kliniske og akademiske ROP-feltet.

Boken kan være nyttig for alle som følger opp personer med rus og psykiske lidelser, slik som ansatte i akuttfeltet i spesialisthelsetjenesten. Samtidig rus og psykisk lidelse innebærer ofte et komplekst og mangefasettert tilstandsbilde, med mange potensielle problemområder. Ulike og ofte organisatorisk separate helse- og sosialtjenester er relevante i den sammenheng, periodevis eller langsiktig, hvor disse lidelsene må behandles samtidig på veien mot et bedre liv.

Boken belyser spørsmål som: Hvordan gi best mulig integrert og helhetlig behandling? Hvilke samhandlingsmodeller anbefales, og hvordan få til lokalt samarbeid mellom ulike tjenestenivåer? Hvilken basiskunnskap og kompetanse innen rus og psykiske lidelser burde alle ha uansett hvor de jobber? Hvordan kan vi bistå i en annen persons bedringsprosess?