Samling i Akuttnettverket 23.-24. oktober 2023

Tema: Akuttpsykiatrien i endring
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Hovedtemaet er: Akuttpsykiatrien i endring
Psykisk helsevern utfordres av vansker med å ha nok ressurser til å gi god behandling til den enkelte pasient. Befolkningen forventer at pasientene får best mulig behandling og at samfunnet vernes når det er nødvendig. Som en reaksjon på dette har myndighetene satt ned flere utvalg som utreder omorganisering av psykisk helsevern og endrede lovrammer for fagutøvelsen.


Vi får innlegg fra ekspertutvalget om samtykke til behandling, hvordan arbeidsmiljøloven kan stå i motsetning til helselovgivning og forventninger.


Vi får også innlegg om behandling av søvn og spiseforstyrrelser, nye metoder innen utvikling av miljøterapi og bruk av medisiner i behandling av psykosesymptomer hos barn og unge. I tillegg til presentasjoner knyttet til hovedtemaet vil det bli parallellsesjoner med presentasjoner fra ulike prosjekter i nettverket.

Programmet finner du her.

 

Praktiske opplysninger:

Vi starter kl. 10.00 mandag 23. oktober og avslutter etter lunsj kl. 14.00 tirsdag 24. oktober.

Samlingen holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen.

Det går shuttlebuss fra Oslo lufthavn til hotellet.

 

Påmelding:

Påmelding gjøres via Kompetansebroen her.