Avlyst - Nettverksamling april 2020

Vi ønsker velkommen til samling i Akuttnettverket 20. - 21. april 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Påmelding og mer informasjon

For dere som har meldt dere på samlingen: Kompetansebroen melder dere av og faktura blir refundert.

Når akutt blir kronisk

Mandag 20. april 2020

09.00 – 10.00   Registrering

10.00 – 10.20   Åpning v/Johan Siqveland, leder av Akuttnettverket. Presentasjon av rådet.

10.20 – 10.50   Hva karakteriserer pasientene som bruker akuttjenestene? v/Jo Volle, AAT Sunnmøre

10.50– 11.20   Et blikk utenfra v/Journalist Camilla Kilnes, Adresseavisen

11.20 – 11.40   Pause

11.40 – 12.20   AMK perspektivet.  v/Avd.sjef Kirsten Mo Haga, AMK St. Olavs hospital.

12.20 – 13.00   Hva ønsker akuttmottaket av psykisk helsevern v/ass.avd.sjef Lars Erik Laugsand, St. Olavs hospital.

13.00 – 14.00   Lunsj

14.00 – 14.30   Tanker om samordning – regionalt perspektiv v/Tor Erik Vassvik.

14.30 – 15.00   Helsedirektoratets arbeid innen retningslinjer og faglige råd. Karin Gravbrøt, Helsedirektoratet

15.00 - 15.30   Brukerperspektiv.

15.10 – 15.40   Pause

 

15.40 – 17.15   Parallellsesjoner

Akutteam

Akuttavdeling voksne

Akuttenhet/team Barn og unge

 

19.30 Middag i plenumssalen

 

Tirsdag 21. april 2020

09.00 – 09.40   Åpen dør. v/Martin Veland og Nikolaj Kunøe, Lovisenberg

09.40 – 10.40   Tema kommer

10.40 – 11.10   Pause

 

11.10 – 12.30 Parallellsesjoner

Akutteam

Akuttavdeling voksne

Akuttenhet/team Barn og unge

 

12.30 – 13.00   Oppsummering i plenum

13.00 – 14.00   LUNSJ – Vel hjem – og på gjensyn!

 

Neste samling: 26. – 27. oktober 2020 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen