Nettverkssamling oktober 2017

Velkommen til høstens nettverkssamling, mandag 23. og tirsdag 24. oktober 2017 på Holmen Fjordhotell. Hovedtema denne gang er «Behandling ved akutte psykiske kriser: Hva er god behandling?»

 

Hvor og når

Samlingen holdes på Holmen Fjordhotell i Asker mandag 23. og tirsdag 24. oktober 2017. Samlingen starter mandag kl. 10.30 og avsluttes tirsdag, med lunsj kl. 13.00. 

 

Målgruppe

Samlingen er for ledere, fagutviklere, klinikere og andre som er opptatt av og ønsker å bidra til utvikling og kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester.
 

Program og innhold

Hovedtema: Behandling ved akutte psykiske kriser: Hva er god behandling?

Ved oppstart av organisert akuttpsykiatri var tilbudet ofte dikotomt: Enten innleggelse – eller ingenting. Ble det innleggelse ble det sterkt fokus på rett diagnose som utgangspunkt for behandlingsvalg, der medikamentbruk ofte hadde (for?) stor plass.

I dag er tilbudet mye mer nyansert. Det er likevel mulig at vi fortsatt legger (for?) stor vekt på en medisinsk tilnærming, og underestimerer betydningen av andre tiltak i akuttsituasjonen.

Disse problemstillingene ønsker vi å belyse i noen av innleggene på samlingen i Akuttnettverket denne gangen. Ikke bare som kunnskapsformidling, men til ettertanke og hypotesegenerering. Finnes det noe her vi skulle undersøkt nærmere?

PROGRAM - oppdatert pr 18. oktober

 

 

 

Påmelding

Påmeldingsfristen var torsdag 21. september 2017.  

Påmeldingen er bindende, og ikke mulig å endres etter torsdag 5. oktober. Dette gjelder også for de med dagpakker. Holmen Fjordhotell sender faktura basert på bestillingen, og fakturagebyr kan tilkomme. Vi anbefaler at deltakere fra samme helseforetak oppgir identiske fakturaopplysninger, for å unngå unødvendig mange fakturaer.

Eventuelle endringer må meldes skriftlig til Anne Hexeberg.

Priser

  • Full pensjon mandag og tirsdag med overnatting i enkeltrom: kr. 2.521
  • Dagpakker mandag og tirsdag (inkl. lunsj): kr. 605 pr. dag
  • Middag mandag kveld (for de med dagpakker): kr. 495
  • Overnatting fra søndag til mandag i enkeltrom: kr 1050
Det er ingen kursavgift. Holmen fjordhotell sender faktura for opphold og dagpakker.
 

Postere / Plakatfremvisning

Vi vil oppfordre alle innledere og deltakende enheter til å presentere sitt kvalitetsarbeid, prosjekter, ideer mm på plakater/postere.  Dette kan være prosjektideer, prosjekter under arbeid, eller ferdige arbeider eller resultater. Plakatene henges opp i fellesarealet og posterutstillingen vil være tilgjengelig fra mandag morgen til avslutning tirsdag. Vil dere delta med poster? Ta kontakt med Anne Hexeberg

 

 

Godkjenninger

  • Norsk Sykepleierforbund: Akuttnettverkets samling oktober 2017 søkes godkjent som meritterende med 10 timer, for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
  • Norsk Psykologforening: Akuttnettverkets samling oktober 2017 søkes godkjent som 10 timers vedlikeholdsaktivitet. 

 

 

Nominering og valg av rådsmedlem- akuttenhet voksne

Divisjoner/klinikker for psykisk helsevern i alle helseforetak inviteres til å nominere en ny kandidat til medlem av rådet i Akuttnettverket, undergruppen Akuttavdeling voksne. Valget vil bli gjort på nettverkssamlingen 23. og 24. oktober, og kandidaten må være til stede ved valget. Informasjon om nominasjon og valg er sendt helseforetakene


 

Kontaktinformasjon

Programkomiteen: 

Ønsker du mer informasjon eller har noen spørsmål, kan du ta kontakt med Anne Hexeberg eller Torfinn Hynnekleiv.

Velkommen!