Presentasjoner fra samlingen oktober 2015

Nedenfor finner du presentasjoner fra samlingen 19. og 20. oktober 2015.  Trykk på linkene for å åpne presentasjonene. 

 

Plenum 

                                        

Parallellsesjon for akuttavdelinger for voksne

Parallellsesjon for akutteam for voksne

Parallellsesjon for akuttenhet/team for ungdom

  • Pilotprosjektet KVIP: Arbeidet med å etablere kvalitetsstandardene, gjennomføre egenevaluering, erfaringer fra å delta i besøksteam og erfaringer fra å få besøk. Erfaringer fra deltakende enheter og brukerrepresentanter. Kontaktpersoner: Magnus Sjøstrand ved Sykehuset Østfold, Ylva Schjetne ved St. Olav og Tarje Tinderholdt ved Oslo Universitetssykehus.

 

Postere:


Se hele programmet