Presentasjoner fra samling april 2014

Nedenfor finner du presentasjonene fra Samlingen 7. - 8. april, trykk på linkene for å åpne presentasjonene.


Plenum
Torleif Ruud leder akuttnettverket: 
Standarder og sertifisering, - noe for oss i Norge?

Adrian Worrall, Head of Center for Quality Improvement, CQI, UK:
Networks for quality improvement and accreditation of mental health services. Experiences and challenges.

Simon Wilkinson, overlege, Ungdomsseksjon for psykisk helse, OUS:
Se parallellsesjon for akuttenheter og team for ungdom

Parallellsesjon for akuttpsykiatriske avdelinger for voksne
Innledning v/ Åmund Fidjeland
Kvalitetsstandarder og sertifisering. Hva vil dette kunne gå ut på for akuttpsykiatriske avdelinger?

Espen Haugom og Torfinn Hynnekleiv, Sykehuset Innlandet:
Utviklingen av skjermings-måleinstrumentet. Hvor står vi - hvor går vi? 

Espen Haugom, Sykehuset Innlandet:
Presentasjon av masteroppgave

Parallellsesjon for ambulante akutteam
Knut Anders Brevig, DPS Gjøvik, Ambulant Akutt Enhet:
En enhet i utvikling. Hvordan vi er bygd opp, hvordan vi jobber og hvilke utfordringer vi står i 

Torleif Ruud, Trude G. Klevan og Tor Erik Vassvik:
Erfaringer fra utprøvingen vinteren 2014 av fidelity-mål for hvordan praksis i ambulante akutteam er sammenlignet med modellen i UK 

Innledning ved Torleif Ruud:
Ny undersøkelse om effekt av ambulante akutteam? 

 

Parallellsesjon for akuttenheter og team for ungdom
Simon Wilkinson:
Presentasjon av nettverk for kvalitetsstandarder og sertifisering

Olav Nyttingnes, FOU psykisk helsevern Ahus:
Erfaringer fra utprøving av spørreskjema for ungdom om opplevd tvang.

Se forøvrig programmet for øvrig informasjon