Program for samling april

Vi ønsker velkommen til ny samling i Akuttnettverket 29. og 30. april 2013


Tema for samlingen er SAMHANDLING OG KUNNSKAPSUTVIKLING

Trykk her for å se endelig program (oppdatert 19. april)