Innlegg og presentasjoner - samling oktober

Innlegg og presentasjoner fra nettverkssamling 29. og 30. oktober 2012
Tema for samlingen: Akutt psykisk syk og rus - får jeg hjelp?

Mandag 29. oktober:

Plenum
- Åpning ved leder i akuttnettverket Torleif Ruud
- Hva hjelper, Borghild Spiten Mathisen fra LPP
- Erfaringer fra Gateklinikk - 24sju, Kirkens bymisjon v/ virksomhetsleder Kirsten Frigstad og psykiatrisk sykepleier Pelle Slagsvold
- Er psykisk helsevern tilgjengelig når det trengs? Politioverbetjent Solveig Andersskog, Sør-Trøndelag politikammer
- Erfaringer fra samarbeid mellom kommune, spesialisert rusbehandling og akuttpsykiatri, Enhetsleder Pål Ribu ved Rus- Psykiatriposten, Sørlandet sykehus, og Per Willy Ormestad, Sosiale og forebyggende tjenester, Kristiansand kommune

Parallellsesjon for akuttpsykiatriske avdelinger for voksne:
- Miljøterapi i akutte døgnenheter. Kim André Kaasa, Akuttenhet 6.1, Sørlandet sykehus
- Prosjekt om pålitelig måling av skjerming: Erfaringer med å beskrive skjerminger, Maren Rognaldsen

Parallellsesjon for ambulante akutteam:
- Kartlegging av ambulante akutteam i Norge: Hvem er vi og hva gjør vi? Trude Klevan
- "videocare". Erfaringer med videobasert akuttvurderinger i Sør-Troms, Marianne Trondsen

Parallellsesjon for akuttenheter og team for ungdom:
- Måleverktøy for opplevd tvang - særtrekk hos ungdom, Olav Nyttingnes
 

Tirsdag 30. oktober

Plenum
- Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak - Hvordan få til kvalitetsforbedring av tjenester?, Kari Gjelstad

Parallellsesjon for akuttpsykiatriske avdelinger for voksne:
- Erfaringer fra samarbeid mellom ambulante akutteam og akuttavdelinger. Konsekvenser for akuttavdelingen, Kari Gjelstad

Parallellsesjon for ambulante akutteam:
- AAT 24/7 tilbud på Haugalandet siden 2006, Ingrid Camilla Aasbøe Olsen
- "The proof of the pudding lies in the eating" Pårørendes erfaringer med ambulante akutteam. Signe Nijkamp


Parallellsesjon for akuttenheter og team for ungdom:
- Kartlegging av rusbruk ved akuttenhet for ungdom. Hva fanges opp? Odd Auglænd