Nettverkssamling høst 2011

Ny samling i Akuttnettverket blir på Holmen Fjordhotell i Asker 24. og 25. oktober 2011.
Her fortsetter vi arbeidet med å beskrive god praksis i det akuttpsykiatriske tjenestetilbudet.
Nå er over 200 påmeldt

Nettverksamlingen er et arbeidsseminar for ulike akuttpsykiatriske enheter ment å bidra til et fellesskap rundt akuttpsykiatrisk behandling og fagutvikling. Andre instanser med interesse for akuttpsykiatri er også velkomne til å delta. Pågående prosjekter er utvikling av konsensus om skjerming i psykiatriske døgnavdelinger og utarbeidelse av anbefalinger for ambulante akutteam.

Programmet for samlingen finner du her.

Noe av programmet vil være i plenum, men mye av arbeidet vil foregå i undergrupper i parallellsesjoner - se program.

Minner om idétorget der deltakere oppfordres til å presentere lokale prosjekter eller idéer til nye prosjekter. Innleggene kan være på ca. 10 minutter og meldes inn før fristen for påmelding.