Presentasjoner fra samlingen oktober

Akuttnettverkets samling oktober 2010

Nettverkssamlingen er et arbeidsseminar for akuttpsykiatriske tjenester. Deltakere i nettverket er fra akuttpsykiatriske avdelinger, akutteam, bruker og pårørendeforeninger. På nettverkssamlingen i oktober var hovedfokus start på utvikling av veiledere for praksis i akuttpsykiatri. Arbeid med konsensus om skjerming og forberedelse til et forprosjekt er også i gang. Prosjektene ble jobbet med i parallellsesjoner. I plenum var det innlegg om bruk av tvang i psykiatriske akuttenheter for ungdom og behandling i akuttavdelinger i Storbritannia sett i forhold til avdelinger i Norge. Det var i tillegg innlegg om videre utvikling av akutteam, samt pårørendearbeid. Presentasjonene er lagt ut nedenfor. Under ressurser vil dere finne veiledere og faglige retningslinjer nyttig for arbeidet videre. Det var i høst 160 deltakere på samlingen.

Presentasjoner fra samlingen:

Astrid Furre: Bruk av tvang i ungdomspsykiatriske avdelinger
Tor Erik Vassvik: Akuttpsykiatrien i Storbritannia
Victor Grønstad: Videre utvikling av akuttpsykiatriske team
Torleif Ruud: Plan for utarbeiding av veileder for akuttpsykiatri
Rune Mjanger: Lokalbasert akuttpsykiatri
Liv Nilsen: Pårørende en ressurs