Program og presentasjoner - samling april

180 deltakere fra ulike akuttpsykiatriske enheter i Norge var samlet til nettverkssamling på Holmen fjordhotell 26.-27. april 2010 for å arbeide med økt forståelse av innholdet i akuttpsykiatrisk behandling. Blant annet var det foredrag fra studie om akuttavdelinger i UK. 

Det vil bli lagt ut et referat fra nettverkssamlingen i løpet av mai. Etter hvert som arbeid med ulike prosjekter forberedes eller startes opp, vil det også bli lagt ut informasjon på nettsidene her.

 

 

Programmet for nettverkssamlingen kan du finne her.

Foredraget om resultater fra studien i UK om akuttavdelinger og alternative døgntilbud finner du her.

Foredraget om forskning på prosesser i akuttavdelinger finner du her.