Årsrapport KvIP 2023

KvIP er et nasjonalt læringsnettverk for akuttenheter innen psykisk helsevern for barn og unge. Årsrapporten gir innblikk i resultater og aktiviteter for 2023.

Nettverket KvIP består av BUP akutte enheter og brukerorganisasjonene Voksne for Barn (VfB) og Mental Helse Ungdom (MHU). KvIP er organisert som en fast aktivitet under Akuttnettverket. 

I 2023 var alle 17 BUP akutte enheter i Norge med i KvIP-samarbeidet om kvalitetsforbedring. KvIP innebærer at de deltakende enhetene årlig evaluerer seg selv etter et sett med kvalitetstandarder. Gjennom året besøker ansatte og brukerrepresentanter fra enhetene hverandre for å støtte det kvalitetsforbedrende arbeidet.

Du finner årsrapporten her.