arsrapport-kvip

Årsrapport KvIP 2021

I 2021 var 13 av totalt 17 BUP akutte enheter i Norge med i KvIP. Fra 2022 er det 15 deltakende enheter. Med pandemi og mange restriksjoner ble 2021 enda et annerledes år for KvIP. Nettverket, som består av BUP akutte enheter og brukerorganisasjonene Voksne for Barn (VfB) og Mental Helse Ungdom (MHU) gjennomførte nesten alle aktiviteter digitalt. Årsrapporten gir innblikk i fjorårets resultater og aktiviteter.

Du finner årsrapporten her.

KvIP er et nasjonalt læringsnettverk for akuttenheter innen psykisk helsevern for barn og unge. KvIP er organisert som en fast aktivitet under Akuttnettverket. KvIP innebærer at 15 deltakende enheter årlig evaluerer seg selv etter et sett med kvalitetstandarder. Gjennom året besøker ansatte og brukerrepresententer fra enhetene hverandre for å støtte det kvalitetsforbedrende arbeidet.

Årsrapporten for 2021 er den 7. i rekken siden oppstart av KvIP. Rapporten gir en introduksjon til KvIP, en beskrivelse av årets virksomhet, og oversikt over årets resultater sammenliknet med resultater fra tidligere år. Den gir også et innblikk i BUP akutte enheters styrker og utfordringer fra et KvIP perspektiv.