o-watne-akuttpsykiatriprisen
VINNER: Øyvind Watne sammen med konstituert leder i Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri, Kine Løvli Skjelstad. Foto: NFAP

Årets vinner av Akuttpsykiatriprisen er Øyvind Watne

Øyvind er overlege ved Nidelv DPS, avd. Tiller.
Vi gratulerer!

Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri har utdelt prisen og omtaler han som en pådriver for utvikling av akuttpsykiatrifeltet via langvarig engasjement og bidrag til oppbygging av akutt ambulant team lokalt i eget helseforetak. Videre begrunner forumet tildelingen med at han har deltatt aktivt i det nasjonale Akuttnettverket, og jobbet for å videreutvikle prehospitale tjenester nasjonalt. Oppsummert har han virkelig utgjort en forskjell for viktig utvikling av akuttpsykiatrifeltet med akutt ambulante team.

Av sine kolleger er han beskrevet som utpreget positiv og med en sjelden evne til å si ja og finne løsninger der det i utgangspunktet ser krevende ut.

- Det er ei stor ære å bli tildelt Akuttpsykiatriprisen frå Nasjonalt forum for akuttpsykiatri. Eg tek dette som eit handslag til arbeidet i ambulante akutteam over heile landet. Vi trur på tverrfagleg tilnærming til akutte psykiske helseproblem, og er trygge på at pasientar er tente med at vi legg vekt på ressursane dei har, og at vi kan møte dei heime, sier vinneren selv.