Rapport om Akuttnettverket

Rapport om Akuttnettverket fra 2009 til 2015.

Rapporten gir en oversikt over arbeidet i Akuttnettverket i årene 2009-2015. Rapporten er skrevet av Akuttnettverkets leder i hele perioden, Torleif Ruud.  

Torleif Ruud takker samtidig for samarbeid med alle i de årene han har vært leder. 


Rapport om Akuttnettverket 2009-2015