Rapport fra multisenterstudien om utfall av behandling ved akutteam

 1000 pasienter og 28 akutteam: Hvem er de, hva ble gjort og
hvordan gikk det? Nå er rapporten klar!

Rapporten presenterer resultater om brukere, behandlingen som er gitt, behandlingsutfall og brukertilfredshet.

 

 

Les rapporten 

Studiens mål har vært å fremskaffe kunnskap om utfall av behandling ved akutteam målt ved brukere og klinikere, samt brukernes beskrivelse av tilfredshet med tilbudet. I tillegg har studien fremskaffet kunnskap om betydningen av de viktigste elementene i teamenes praksis for utfall, pasienttilfredshet og videre bruk av helsetjenester. 1000 pasienter og 28 akutteam har deltatt. 

 

 

 

 

Studien er gjennomført av FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus i samarbeid med Akuttnettverket og de 28 akutteamene som har deltatt i studien.


Les mer om prosjektet.