Pris for artikkel til skjemingsprosjektet

Tidsskrift for den norske legeforening tildeler pris for beste oversiktsartikkel i tidsskriftet i 2015

Reidun Norvoll, Torleif Ruud og Torfinn Hynnekleiv blir tildelt pris fra Tidsskrift for den norske legeforening for beste oversiktsartikkel i tidsskriftet i 2015. Prisen overrekkes på en samling for tidsskriftets medarbeidere i Trondheim 8.mars. Litteraturgjennomgangen som førte til artikkelen var delvis finansiert av Akuttnettverket i den tidlige fasen av prosjektet om skjerming.

Les artikkelen: 
Norvoll R, Ruud T, Hynnekleiv T.: Skjerming i psykiatriske akuttposter er en utbredt praksis – hva med det faglige grunnlaget?: Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135.(1) s. 35-39 http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2015/35-9.pdf